Photo by Rob Thurman

China biedt grote mogelijkheden voor Westerse bedrijven

Vaak horen we in het nieuws verhalen over de ervaringen van bedrijven met zakendoen in China. Soms positieve, maar over het algemeen overheersen de negatieve verhalen, waardoor soms een vertekend beeld ontstaat over China.

Deze week publiceerde The American Chamber of Commerce in Shanghai de 13e editie van haar jaarlijkse China Business Report. Als een van de langstlopende onderzoeken naar buitenlandse bedrijven in China biedt het een interessante blik op hoe zij de ontwikkelingen hier zien.

Een van de meest opvallende trends die naar voren komt is de sterke toename van het aantal MKB-bedrijven, van 26 procent vorig jaar naar 37 procent dit jaar. Vrijwel alle grote multinationals zijn inmiddels tot de realisatie gekomen dat China een te belangrijke markt is om links te laten liggen en zijn hier reeds aanwezig. Nu de Chinese economie blijft groeien en de overheid steeds grotere stappen zet om de markt te openen, infrastructuur te verbeteren en wetgeving m.b.t. onder meer intellectueel eigendom aan te scherpen komen steeds meer kleinere bedrijven tot dezelfde conclusie. Bemoedigend om te zien is dat zij het qua winstgevendheid ongeveer even goed doen als de grote bedrijven.

In China voor China

Als bron van goedkope producten neemt het belang van China af: in 2008 gaf 42 procent nog aan dat het produceren van producten voor de export het belangrijkste doel was, in 2013 is dit nog maar 23 procent. Steeds meer bedrijven produceren in China om te profiteren van de kansen die het biedt als afzetmarkt. Was in 2008 nog minder dan 40 procent van de bedrijven om deze reden actief in China, in 2013 is dit gegroeid naar 59 procent. Produceren in China om de lokale verkoop te ondersteunen wint dus sterk aan terrein.

Geen afname productie en werkgelegenheid in thuisland

Een misvatting waar bedrijven die actief zijn in China vaak tegenaan lopen is dat productie (deels) verplaatsen naar China ten koste gaat van werkgelegenheid en productie in het thuisland. De uitkomsten tonen aan dat dit over het algemeen niet zo is. Slechts 9 procent zag zijn werkgelegenheid of productie in het thuisland afnemen als gevolg van zijn activiteiten in China, terwijl 32 procent aangaf ze te zien toenemen. Produceren in China is dan ook niet hetzelfde als je fabriek verplaatsen: het is thuis doen waar je het beste in bent (vaak ontwerp en meer geavanceerde onderdelen), en de rest overlaten aan anderen die dit beter en goedkoper kunnen. Combineer dit met een extra afzetmarkt en je creëert zowel thuis als in China extra werkgelegenheid en omzet.

Optimisme en groei

Bedrijven blijven uitermate positief over hun vooruitzichten in China. 86 procent van de bedrijven is optimistisch of gematigd optimistisch over hun vooruitzichten in China, en 67 procent van de bedrijven gaf aan zijn winst te hebben zien groeien. Ter vergelijking: in 2013 was dit laatste cijfer in Nederland 8 procent. 90 procent verwacht dat zijn marktsector de komende 5 jaar een groei van meer dan 6 procent per jaar zal laten zien, en ruim 48 procent verwacht zelfs een groei van meer dan 10 procent per jaar. China blijft dus een land met grote mogelijkheden voor westerse bedrijven.